Skip to main content

Ứng Dụng Di Động Chính Thức của AC Transit

Ứng Dụng Di Động Chính Thức của AC Transit

Lập Kế Hoạch, Đi Xe & Kết Nối bằng Ứng Dụng Di Động Chính Thức của AC Transit

Mobile App Graphic

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách AC Transit Official Mobile App (Chương Trình Ứng Dụng Chính Thức của AC Transit cho Khí Cụ Di Động), được đưa ra vào 10/19/20.

Được thực thi trong bản beta 90 ngày đầu tiên sau khi ra mắt, Chương Trình Ứng Dụng được thiết kế riêng của chúng tôi cải tiến kinh nghiệm hành khách với các đặc điểm và cách hoạt động gồm: lịch trình chuyến đi theo ACT RealTime (Thực Thời ACT), Trả Tiền Không Tiếp Xúc để mua vé xe buýt, liên lạc với Ban Dịch Vụ Khách Hàng, và Đặc Điểm Mức Chứa Hành Khách để giữ khoảng cách xã hội. Bằng cách tung ra kỹ thuật này trong cam kết của Kế Hoạch reNEW của chúng tôi với hành khách, Chương Trình Ứng Dụng này hầu như loại bỏ hết nhu cầu phải chạm vào hộp đựng tiền vé, cầm tiền mặt hoặc dùng vé bằng giấy.

Di chuyển trong các cộng đồng East Bay sinh động của chúng ta nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi sử dụng AC Transit Official Mobile App. Quý vị có thể lấy xuống Chương Trình Ứng Dụng của chúng tôi miễn phí trên AppStore hoặc lấy trên Google Play bằng cách tìm “AC Transit Official”, hoặc rọi mã số QR dưới đây:

Android

iPhone

Hoạch định, đi xe và kết nối với chúng tôi!  Quý vị có thể tìm đầy đủ chi tiết về cách sử dụng AC Transit Official Mobile App trong phần Các Thắc Mắc Thường Gặp dưới đây và quý vị có thể xem hướng dẫn ở đây.

Quý vị có thể nộp thắc mắc, nhận xét và đề nghị bằng những cách sau:

Chương trình ứng dụng của Transit® cũng có phương pháp Trả Tiền Không Tiếp Xúc

Hành khách AC Transit hiện đang dùng chương trình ứng dụng Transit được nhiều người sử dụng để hoạch định chuyến đi, nay có thể mua vé/thẻ đi xe AC Transit trực tiếp qua chương trình ứng dụng Transit. Những người đang có chương trình ứng dụng Transit chỉ cần đăng nhập bằng email và mật mã của người sử dụng. Người sử dụng mới sẽ cần phải lập một trương mục của chương trình ứng dụng Transit bằng cách cung cấp tên, email, và chi tiết thẻ tín dụng của họ để mua vé bằng cách trả tiền không tiếp xúc.

Muốn biết thêm chi tiết về các chương trình ứng dụng của thành phần thứ ba và các website giúp di chuyển tại địa phương bằng AC Transit, hãy xem đoạn dưới đây về Các Nguồn Tài Nguyên Bổ Túc về Di Chuyển.

Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQ)

Hoạch Định Chuyến Đi Của Quý Vị bằng cách sử dụng AC Transit Official Mobile App (Chương Trình Ứng Dụng Chính Thức của AC Transit cho Khí Cụ Di Động): 

1. Làm thế nào để tôi có Chương Trình Ứng Dụng này?

Quý vị có thể lấy Chương Trình Ứng Dụng của chúng tôi miễn phí trên AppStore hoặc lấy từ Google Play bằng cách tìm “AC Transit Official” (Chương Trình Ứng Dụng Di Động Chính Thức của AC Transit cho Khí Cụ Di Động), hoặc rọi mã số QR dưới đây:

Android

iPhone

2. Làm thế nào để tôi mở Chương Trình Ứng Dụng từ phần Hướng Dẫn?

Chạm vào “Close” (Đóng) ở trên đầu bên tay phải màn ảnh hoặc kéo “Skip” (Bỏ Qua) từ dưới đáy màn ảnh hướng dẫn.

3. Tôi hoạch định chuyến đi như thế nào?

Quý vị có thể hoạch định chuyến đi của mình qua màn ảnh My Bus (Xe Buýt Của Tôi) bằng cách chạm vào một trong các đặc điểm sau đây:

  • Tìm theo Địa Điểm
  • Tìm theo ID Trạm Xe
  • Tìm theo Tuyến Xe

4. Tôi trả tiền bằng Chương Trình Ứng Dụng này như thế nào?

Quý vị có thể chạm vào Buy Tickets (Mua Vé) để sử dụng đặc điểm trả tiền an ninh, không dùng tiền mặt. Quý vị sẽ được đưa về lại Token Transit, đại lý bán vé di động của chúng tôi, để quý vị trả tiền vé an toàn. Tiếp tục bằng cách chọn loại vé xe, xác nhận chọn lựa này và mua vé. Vé và thẻ đi xe của quý vị được lưu bằng kỹ thuật đám mây và có thể lấy xuống bất cứ khí cụ di động nào cho đến khi quý vị sẵn sàng bắt đầu sử dụng.

GHI CHÚ: Quý vị cần lập một trương mục Token Transit để có một phương pháp trả tiền trước khi mua vé/thẻ đi xe.

5. Làm thế nào để tôi lập một trương mục Token Transit?

Lấy chương trình ứng dụng Token Transit từ AppStore hoặc Google Play và lập một trương mục bằng cách dùng số điện thoại di động của quý vị. Token Transit nhận những cách trả tiền bằng thẻ tín dụng, thẻ rút tiền từ ngân hàng hoặc thẻ rút tiền trả trước.

6. Làm thế nào để tôi biết vé hoặc thẻ đi xe của tôi còn hiệu lực hay đã hết hạn?

Thẻ đi xe/vé đang có hiệu lực hiện ra ngay trong “passes in use” (thẻ đi xe đang sử dụng) khi quý vị mở chương trình ứng dụng này. Thẻ đi xe/vé đang có hiệu lực có hiện một phần “time left” (thời gian còn lại), cho thấy số thời gian còn lại cho đến khi hết hạn. Thẻ đi xe/vé không sử dụng sẽ hiện ra trong “stored passes” (thẻ đi xe đang cất) và sẽ không hết hạn cho đến khi bắt đầu sử dụng.

7. Tôi có thể mua vé bằng các chương trình ứng dụng khác hay không?

Hành khách có thể mua vé bằng bất cứ chương trình ứng dụng nào khác kết hợp với Token Transit. Ngoài ra, Transit app là chương trình ứng dụng ưu tiên cùng hợp tác với  AC Transit cho khí cụ di động.

Đi xe AC Transit với Chương Trình Ứng Dụng Chính Thức của chúng tôi:

1. Làm thế nào để tôi tìm trạm xe buýt gần nhất theo vị trí, địa chỉ, hoặc nơi đến có cảnh đặc biệt?

Chương Trình Ứng Dụng này có thể tìm vị trí của quý vị bằng kỹ thuật GPS và cung cấp tin tức về trạm xe buýt trong phạm vi bán kính một phần tư dặm. Khi sử dụng đặc điểm này, dấu chấm màu xanh dương sẽ cho thấy vị trí của quý vị. Khi quý vị di chuyển Bản Đồ, bán kính Tìm Kiếm sẽ tự trở về giữa và cho thấy các trạm xe buýt gần đó. Quý vị có thể bấm vào dấu hiệu mục tiêu ở dưới đáy màn ảnh bên phải để trở về vị trí hiện thời của mình.

GHI CHÚ:  Quý vị sẽ được yêu cầu cho phép chương trình ứng dụng sử dụng vị trí của mình. Tùy quý vị quyết định nhưng nên cho phép. Khi cho phép sử dụng vị trí của mình, AC Transit sẽ được cung cấp các dữ kiện vô danh hóa để giúp cải tiến đặc điểm hoạt động của chương trình ứng dụng này. Xin xem chính sách về quyền riêng tư trong chương trình ứng dụng này để biết thêm chi tiết.

2. Làm thế nào để tôi tìm trạm xe buýt bằng cách dùng Bus Stop ID# (số ID Trạm Xe Buýt) của tôi?

Chạm vào My Bus (Xe Buýt Của Tôi), rồi chọn Dấu Hiệu Search (Tìm) Stop ID (số ID Trạm Xe).

3. Làm thế nào để tôi biết khi nào xe buýt của tôi đang đến?

Chạm vào dấu hiệu Bus Stop (Trạm Xe Buýt) trên bản đồ, rồi chạm vào mũi tên bên phải để biết giờ đến theo ACT RealTime (Thực Thời ACT) cho chuyến xe kế của quý vị.

4. Làm thế nào để tôi tìm tin tức dịch vụ theo Tuyến Xe?

Chạm vào My Bus (Xe Buýt Của Tôi), rồi chọn dấu hiệu Search (Tìm) Line (Tuyến Xe).

Trạm quý vị chọn cho thấy các tuyến dịch vụ. Khi chạm vào giờ tiên đoán xe đến, quý vị có thể thấy thêm chi tiết, chẳng hạn như vị trí hiện thời của xe buýt.

5. Làm thế  nào để tôi đánh dấu lưu lại các tuyến xe buýt Ưa Chuộng Nhất của tôi?

Xin tìm dấu hiệu Star (Ngôi Sao) bên cạnh tin tức về tuyến xe và chạm vào dấu hiệu để chọn tuyến xe đó làm tuyến Ưa Chuộng Nhất. Khi quý vị xếp một tuyến xe vào loại Ưa Chuộng Nhất thì quý vị sẽ dễ xem các tuyến xe sử dụng thường xuyên bằng cách bấm vào dấu hiệu Favorites (Ưa Chuộng Nhất) ở dưới đáy màn ảnh di chuyển.

Kết nối với Ban Dịch Vụ Khách Hàng AC bằng cách sử dụng Chương Trình Ứng Dụng này:

1. Tôi để quên một vật dụng cá nhân trên xe buýt. Tôi có thể trình báo bằng cách dùng Chương Trình Ứng Dụng này hay không?

Có. Mở Chương Trình Ứng Dụng lên và bấm vào More (Thêm), rồi chọn Lost and Found (Thất Lạc và Tìm Thấy) để trình báo.

2. Tôi có thể trình báo một vật Lost & Found (Thất Lạc & Tìm Thấy) nếu tôi không có địa chỉ email hay không?

Có. Đánh máy chữ “N/A” vào khung ghi địa chỉ email, ghi vào các chi tiết khác, rồi Submit (Nộp).

3. Làm thế nào để tôi đóng góp ý kiến về kinh nghiệm hành khách đi xe? 

Xin chạm vào More (Thêm), rồi chọn Feedback (Đóng Góp Ý Kiến) để nộp ý kiến của quý vị.

4. Chương Trình Ứng Dụng này sử dụng bao nhiêu ngôn ngữ? 

Chương Trình Ứng Dụng này có bản tiếng Anh và Tây Ban Nha. Sắp có bản tiếng Hoa.

5. Làm thế nào để tôi nhờ giúp trả tiền vé, kể cả hoàn lại tiền? 

Xin gửi email cho toán yểm trợ Token Transit tại help@tokentransit.com hoặc nộp đơn yêu cầu qua mẫu đơn yêu cầu yểm trợ).

GHI CHÚ:  Muốn mua vé bằng chương trình ứng dụng của Transit, gửi email đến info@transitapp.com.

6. Làm thế nào để tôi được yểm trợ thêm (không phải về vé xe)?

Quý vị có thể dùng Chương Trình Ứng Dụng này bằng cách chạm vào More (Thêm), rồi chọn Feedback (Đóng Góp Ý Kiến) để nộp thắc mắc hoặc nhận xét của quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với Trung Tâm Điện Thoại Khách Hàng AC Transit tại số 510-891-4777, nộp ý kiến đóng góp trên website của AC Transit, hoặc kết nối với chúng tôi trên TwitterFacebook hoặc Instagram.

#ACTransitApp

Các Nguồn Tài Nguyên Bổ Túc về Di Chuyển

AC Transit tiếp tục phục vụ nhu cầu di chuyển của East Bay với những sáng kiến mới lạ để giúp các cộng đồng của chúng ta phát triển thịnh vượng. Để chứng tỏ quyết tâm của chúng tôi nhằm cung cấp kỹ thuật hữu dụng cho hành khách, chúng tôi đã phát triển AC Transit Official Mobile App (Chương Trình Ứng Dụng Chính Thức của AC Transit cho Khí Cụ Di Động). Quý vị có thể sử dụng khí cụ di động của mình để hoạch định, đi xe & kết nối với chúng tôi thật tiện lợi!

Ngoài ra, các chương trình ứng dụng (app) và website của thành phần thứ ba cũng đã được phát triển cho các khí cụ Android và iOS, cung cấp cho người tiêu thụ nhiều nguồn tài nguyên di chuyển khác nhau nhằm phát huy phương tiện đi xe dễ dàng với AC Transit. Các chương trình ứng dụng của thành phần thứ ba đều thuộc quyền sở hữu, được phát triển và hoạt động độc lập, và AC Transit không bảo đảm phẩm chất hoặc yểm trợ kỹ thuật cho họ. Tuy có mọi nỗ lực để bảo đảm cho danh sách này được đầy đủ và chính xác nên danh sách này vẫn có thể có các app mới mỗi ngày. Xin thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến rideact@actransit.org nếu có bất cứ sửa chữa, cập nhật hoặc thắc mắc gì.

Android

Chương Trình Ứng Dụng Chi Tiết Giá
AC Transit Official Mobile AppHoạch định vấn đề di chuyển của quý vị bằng các chọn lựa tìm kiếm theo Địa Điểm, Tuyến Xe Buýt, hoặc ID Trạm Xe. Giờ đi được dựa trên những giờ tiên đoán theo ACT RealTime (Thực Thời ACT). Đi xe dễ dàng bằng cách mua vé xe qua đường nối đến Token Transit. Nối trực tiếp với Ban Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit. Miễn Phí
Các Bản Đồ-Di Chuyển Google & Chuyên Chở Công CộngBản đồ đường phố với chọn lựa di chuyển bằng phương tiện chuyên chở công cộng. Miễn Phí
MoovitChương trình ứng dụng về di chuyển. Dùng dữ kiện GTFS để tối ưu hóa kinh nghiệm của hành khách. Miễn Phí
Transit appGiờ khởi hành dựa trên những giờ tên đoán theo ACT RealTime và địa điểm. Hợp tác với Alameda-Contra Costa Transit District về mua vé ưu tiên bằng khí cụ di động. Miễn Phí

iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

Chương Trình Ứng Dụng Chi Tiết Giá
AC Transit Official Mobile AppHoạch định vấn đề di chuyển của quý vị bằng các chọn lựa tìm kiếm theo Địa Điểm, Tuyến Xe Buýt, hoặc ID Trạm Xe. Giờ đi được dựa trên những giờ tiên đoán theo ACT RealTime. Đi xe dễ dàng bằng cách mua vé xe qua đường nối đến Token Transit. Nối trực tiếp với Ban Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit. Miễn Phí
Các Bản Đồ-Di Chuyển Google & Chuyên Chở Công CộngBản đồ đường phố với chọn lựa di chuyển bằng phương tiện chuyên chở công cộng. Miễn Phí
MoovitChương trình ứng dụng về di chuyển. Dùng dữ kiện GTFS để tối ưu hóa kinh nghiệm của hành khách. Miễn Phí
Transit AppLịch trình, bản đồ lộ trình, và giờ khởi hành dựa trên những giờ tiên đoán theo ACT RealTime. Hợp tác với Alameda-Contra Costa Transit District về mua vé ưu tiên bằng khí cụ di động. Miễn Phí

Websites

Website Chi Tiết
Google Map Bản đồ đường phố với chọn lựa di chuyển bằng phương tiện chuyên chở công cộng.
Walk ScoreGiúp người sử dụng tìm những nơi sinh sống tại Oakland dễ sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng, để họ có thể đi làm hoặc đi học bằng phương tiện chuyên chở công cộng.