Skip to main content

News

Fare Change 2019

Fare Change 2019

May 29,2019

Pagbabago sa Mga Lokal na Fare sa Hulyo 1, 2019 Para makapagpatuloy sa pagakkaloob ng ligtas at mabisang serbisyo habang tinutugunan ang mga nagmamahal na gastusin sa operasyon, ang AC Transit Board of Directors ay nagpatuloy ng isang bagong balangkas sa lokal na fare nitong Marso 2019. Ayon sa limang taon na planong ito, aayusin ng Distrito ang mga halaga ng lokal na fare at mga pass sa Lunes, ika-1 ng Hulyo 2019.

I-click dito para lubos pang matutunan ang tungkol sa Board Resolution na ito. I-click dito para sa mga fare na may bisa hanggang sa Hunyo 30, 2019. Mga Madalas na Katanungan (Mga FAQ) 

Mas Malaking Matitipid sa Bagong Mga Diskuwento sa Clipper®

Ikaw ay makakatanggap ng mas malalaking diskuwento kapag ginamit ninyo ang inyong Clipper card para bayaran ang Adult Single ride o Day Pass. Bilang resulta, ang iyong fare ay mananatili pa rin na pareho, na kung saan ay makakatipid ka ng 25 cents sa mga lokal na pagsakay at 50 cents sa Day Pass. Lumipat sa Clipper para sa pinakamagandang value. Ang Adult Clipper cards at ang karamihan sa mga AC Transit pass ay available sa Walgreens, Whole Foods at iba pang mga kalahok na retailer. Maaari ka rin mag-load ng katumbas na halaga sa cash sa lahat ng mga istasyon ng BART. I-click dito o tumawag sa (877) 878-8883 para sa karagdagang impormasyon. Ang Clipper Youth/Senior/Disabled na mga fare ay babaguhin mula $1.10 para maging $1.12. Maaari kang mag-apply para sa isang Youth at Senior Clipper card dito.

Mga Cash na Fare

Ang halaga ng isang Adult Single ride na cash na fae ay babaguhin mula $2.35 para maging $2.50. Ang Youth, Senior, at Disabled na mga fare ay babaguhin mula $1.15 para maging $1.25. Ang Adult Local Day Passes ay magbabago mula $5.00 para maging $5.50, habang ang Youth, Senior, at Disabled ay magbabago mula $2.50 para maging $2.75. Mangyari lang basahin ang kumpletong impormasyon sa fare sa ibaba:

MAY BISA ANG MGA HALAGA O FARE SA HULYO 1, 2019

Mga Cash na Fare

Single ride local – Adult$2.50
Single ride local – Youth/Senior/Disabled$1.25
Day Pass Local – Adult$5.50
Day Pass Local – Youth/Senior/Disabled$2.75
Transbay – Adult$5.50
Transbay – Youth/Senior/Disabled$2.75
Local para maging Transbay Upgrade – Adult (kung gamit ang papel na Pass sa farebox)$3.00
Local para maging Transbay Upgrade – Youth/Senior/Disabled (kung gamit ang papel na Pass sa farebox)$1.50

Mga Singilin ng Clipper

Single ride local – Adult$2.25
Single ride local – Youth/Senior/Disabled$1.12
Day Pass Local – Adult$5.00
Day Pass Local – Youth/Senior/Disabled$2.50
Transbay – Adult$5.50
Transbay – Youth/Senior/Disabled$2.75
Local para maging Transbay Upgrade – Adult$3.25
Local para maging Transbay Upgrade – Youth/Senior/Disabled$1.63

31-Day Passes – Available Lang sa Clipper

Adult Local 31-Day$84.60
Transbay 31-Day$198.00
Youth 31-Day$34.00

Buwanang Pass

RTC Sticker$34.00
Senior/Disabled$34.00

Narito kami para tumulong.

Tumawag sa  AC Transit Customer Service (510) 891-4777 Lunes hanggang Biyernes, 6 a.m.- 7 p.m. Sabado’t Linggo, 9 a.m.- 5 p.m. Bumisita sa AC Transit at Clipper Customer Service Center 1600 Franklin Street, Oakland, CA 94612 Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m.- 5 p.m.