Skip to main content

News

Fare Change 2019

Fare Change 2019

May 29,2019

Thay Đổi Giá Vé Địa Phương vào ngày 1 Tháng Bảy, 2019 Để tiếp tục cung cấp dịch vụ an toàn và hiệu quả trong khi giải quyết các phí tổn hoạt động tăng cao, Hội Đồng Giám Đốc AC Transit đã thông qua cơ cấu giá vé địa phương mới vào Tháng Ba  2019. Theo kế hoạch năm năm này, Địa Hạt sẽ điều chỉnh phí tổn của giá vé và vé địa phương vào Thứ Hai, ngày 1 Tháng Bảy, 2019.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về Nghị Quyết Của Hội Đồng này. Bấm vào đây để biết giá vé có hiệu lực đến hết ngày 30 Tháng Sáu, 2019. FAQ’s (Những Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra)

Tiết Kiệm Nhiều Hơn với Các Khoản Bớt Giá Mới của Clipper®

Quý vị sẽ được bớt giá nhiều hơn khi quý vị sử dụng thẻ Clipper của mình để trả tiền cho Một chuyến xe Người Lớn hoặc Vé Đi Xe Trong Ngày. Do đó, giá vé của quý vị sẽ giữ nguyên, giúp quý vị tiết kiệm được 25 xu cho các chuyến đi địa phương và 50 xu cho Vé Xe Trong Ngày. Hãy chuyển sang Clipper để có giá trị tốt nhất cho quý vị. Thẻ Clipper Người Lớn và hầu hết các vé AC Transit đều có bán tại các tiệm Walgreens, Whole Foods và các nhà bán lẻ tham gia khác. Quý vị cũng có thể tải giá trị tiền mặt tại tất cả các trạm BART. Bấm vào đây hoặc gọi (877) 878-8883 để biết thêm thông tin. Giá vé Clipper của Thanh Thiếu Niên/Người Cao Niên/Người Bị Khuyết Tật sẽ được điều chỉnh từ $1.10 đến $1.12. Quý vị có thể nộp đơn xin thẻ Clipper cho Thanh Niên và Người Cao Niên ở đây.

Giá Vé Tiền Mặt

Phí tổn của giá vé tiền mặt cho Một chuyến xe Người Lớn sẽ được điều chỉnh từ $2.35 thành $2.50. Giá vé cho Thanh Thiếu Niên, Người Cao Niên và Người Bị Khuyết Tật sẽ được điều chỉnh từ $1.15 thành $1.25. Vé Trong Ngày Người Lớn tại Địa Phương sẽ thay đổi từ $5.00 thành $5.50, trong khi Thanh Thiếu Niên, Người Cao Niên, và Người Bị Khuyết Tật sẽ thay đổi từ $2.50 thành $2.75. Xin vui lòng xem thông tin giá vé đầy đủ dưới đây:

GIÁ VÉ CÓ HIỆU LỰC NGÀY 1 THÁNG BẢY, 2019

Giá Vé Tiền Mặt

Một chuyến xe địa phương – Người Lớn$2.50
Một chuyến xe địa phương – Thanh Thiếu Niên/Cao Niên/Bị Khuyết Tật$1.25
Vé Xe Trong Ngày địa phương – Người Lớn$5.50
Vé Xe Trong Ngày địa phương –Thanh Thiếu Niên/ Cao Niên/Bị Khuyết Tật$2.75
Transbay – Người Lớn$5.50
Transbay – Thanh Thiếu Niên/Cao Niên/Bị Khuyết Tật$2.75
Nâng Cấp Địa Phương lên Transbay – Người Lớn (nếu dùng Vé Xe bằng giấy tại hộp trả tiền)$3.00
Nâng Cấp Địa Phương lên Transbay – Thanh Thiếu Niên/Cao Niên/Bị Khuyết Tật (nếu dùng Vé Xe bằng giấy tại hộp trả tiền)$1.50

Giá Vé Clipper

Một chuyến xe địa phương – Người Lớn$2.25
Một chuyến xe địa phương – Thanh Thiếu Niên/Cao Niên/Bị Khuyết Tật$1.12
Vé Xe Trong Ngày địa phương – Người Lớn$5.00
Vé Xe Trong Ngày địa phương – Thanh Thiếu Niên/Cao Niên/Bị Khuyết Tật$2.50
Transbay – Người Lớn$5.50
Transbay – Thanh Thiếu Niên/Cao Niên/Bị Khuyết Tật$2.75
Nâng Cấp Địa Phương lên Transbay – Người Lớn$3.25
Nâng Cấp Địa Phương lên Transbay – Thanh Thiếu Niên/Cao Niên/Bị Khuyết Tật$1.63

Vé Xe 31-Ngày – Chỉ Cho Clipper

Người Lớn Địa Phương 31-Ngày$84.60
Transbay 31-Ngày$198.00
Thanh Thiếu Niên 31-Ngày$34.00

Vé Xe Hàng Tháng

Nhãn Dán Hàng Tháng của RTC$34.00
Cao Niên/Bị Khuyết Tật$34.00

Chúng Tôi Ở Đây để Giúp

Hãy Gọi Dịch Vụ Khách Hàng Của AC Transit (510) 891-4777 Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6 giờ sáng – 7 giờ tối Thứ Bảy và Chúa Nhật, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều Ghé Thăm Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Của AC Transit & Clipper 1600 Franklin Street, Oakland, CA 94612 Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều