Skip to main content

Tiền Hoàn Lại

Page Title

Page Title

Tiền Hoàn Lại

Tại AC Transit, mục đích của chúng tôi là giữ cho Đông Vịnh luôn hoạt động. Nếu chuyến đi của quý vị bị gián đoạn do vé hoặc thẻ của quý vị bị trục trặc, hoặc Thẻ Clipper® của quý vị bị hỏng, thất lạc hoặc bị đánh cắp một cách đáng tiếc, xin quý vị vui lòng liên lạc với đại lý dịch vụ khách hàng thích hợp (nhấp vào bên dưới) theo cách quý vị trả tiền vé xe buýt:

 • Tiền Mặt trên Xe Buýt / Nhân Viên Của AC Transit
 • Thẻ Clipper® 
 • EasyPass
 • RTC (Kết Nối Chuyên Chở Trong Vùng)
 • TVM (Máy Bán Vé)
 • Ứng Dụng Token Transit® / Ứng Dụng Di Động Chính Thức Của AC Transit
 • Ứng Dụng Transit®

Điều quan trọng là phải báo cáo thẻ Clipper bị mất hoặc bị đánh cắp ngay lập tức để bảo đảm giá trị tương đương tiền mặt từ thẻ cũ và chuyển số tiền còn lại sang thẻ mới. Xin quý vị lưu ý rằng AC Transit có Chính Sách Không Hoàn Lại Tiền tiêu chuẩn đối với vé & thẻ đi xe bất kể đã sử dụng một phần hay chưa sử dụng, bị mất hoặc bị đánh cắp. Tuy nhiên, nếu quý vị được người lái xe buýt hoặc nhân viên AC Transit khác cấp Phiếu Hoàn Tiền, xin vui lòng gửi yêu cầu của quý vị bằng cách sử dụng Phiếu Hoàn Tiền & Mẫu Yêu Cầu Vé Giấy.

Xin Lưu Ý: Việc liên lạc với cơ quan dịch vụ khách hàng được liệt kê trên trang web này không tạo thành một yêu cầu bồi thường thiệt hại. Để biết thông tin liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại, xin quý vị vui lòng đến Yêu Cầu Chính Phủ Bồi Thường. Để đóng góp ý kiến về trải nghiệm của hành khách, xin quý vị vui lòng liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Của AC Transit.

Phiếu Hoàn Tiền từ Máy Bán Vé Tự Động (Ticket Vending Machine, TVM) hoặc Hộp Vé

Để yêu cầu hoàn tiền cho khoản thanh toán thừa, hãy làm theo các bước sau.

 1. Hoàn thành Biểu Mẫu Yêu Cầu Hoàn Tiền Khoản Thanh Toán Thừa.
 2. Đính kèm Phiếu Hoàn Tiền cùng biểu mẫu.
 3. Gửi biểu mẫu cùng chứng từ hoặc biểu mẫu đính kèm đến AC Transit Treasury tại 1600 Franklin St, Oakland CA 94612.

-Hoặc

Mang biểu mẫu và phiếu đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi tại 1600 Franklin St, Oakland. Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh.

Lưu Ý: Quy trình này dành cho các trường hợp quý vị đã cho vượt quá số tiền vé vào TVM Tempo hoặc hộp vé và nhận được Phiếu Hoàn Tiền.

Nhân viên của chúng tôi tại Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit sẵn sàng giải đáp thắc mắc về giá vé và hỗ trợ thêm qua điện thoại theo số (510) 891-4777, tùy chọn 2, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 7 giờ tối và Thứ Bảy và Chủ Nhật, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp tại 1600 Franklin St, Oakland từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ ngày lễ.  

Vé Một Ngày hoặc Vé Nhiều Ngày Bị Lỗi

Nếu Vé giấy Một Ngày hoặc bất kỳ Vé Nhiều Ngày nào của quý vị bị lỗi trước ngày hết hạn, quý vị có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng Phiếu Hoàn Tiền & Mẫu Khiếu Nại về Vé Giấy. Khiếu nại chỉ được xử lý qua thư. Gửi biểu mẫu và vé bị lỗi đến AC Transit Treasury tại 1600 Franklin St, Oakland CA 94612.

Nhân viên của chúng tôi tại Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit sẵn sàng giải đáp thắc mắc về giá vé và hỗ trợ thêm qua điện thoại theo số (510) 891-4777, tùy chọn 2, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 7 giờ tối và Thứ Bảy và Chủ Nhật, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp tại 1600 Franklin St, Oakland từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ ngày lễ.

Thẻ Clipper

Trước tiên, khách hàng phải gọi trực tiếp cho Dịch Vụ Clipper ở số (877) 878-8883 để báo cáo về việc thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, nhằm ngăn chặn việc thẻ đó bị sử dụng tiếp tục. Dịch Vụ Clipper có thể trả lời các câu hỏi bổ sung hoặc hỗ trợ thêm về:

 • Yêu cầu hoàn lại tiền
 • Các vấn đề về việc trả tiền, lỗi lầm khi tính phí, lịch sử giao dịch, v.v.
 • Lỗi lầm khi thêm giá trị tiền mặt hoặc thẻ

Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy ghé thăm Dịch Vụ Clipper tại Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Của AC Transit từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều, trừ những ngày lễ.

EasyPass

Để được hỗ trợ về EasyPass do một trong các tổ chức đối tác của chúng tôi cấp, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với Điều Phối Viên Chương Trình của mình. Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến easypassinfo@actransit.org, gọi số (510) 891-5444, hoặc vào xem trang web EasyPass trên trang web của chúng tôi.

RTC (Kết Nối Chuyên Chở Trong Vùng)

Điền trọn Đơn Xin Thẻ Bị Mất và mang đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Của AC Transit để xử lý. Lệ phí là $5.00. Quý vị cũng có thể gửi đơn xin hoặc thư yêu cầu qua đường bưu điện với lệ phí thay thế tới:

Central Processor

P.O. Box 70040

Oakland CA 94612-0040

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem www.511.org hoặc vào xem trang web của RTC trên trang web của chúng tôi.

Ứng Dụng Token Transit/ Ứng Dụng Di Động Chính Thức Của AC Transit

Để được hỗ trợ về giá vé liên quan đến việc mua hàng bằng Ứng Dụng Di Động Chính Thức Của AC Transit, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với nhóm hỗ trợ Token Transit. Gửi email tới help@tokentransit.com hoặc gửi yêu cầu trực tuyến bằng cách sử dụng mẫu đơn yêu cầu hỗ trợ.

Ứng Dụng Transit

Để được hỗ trợ về giá vé liên quan đến việc mua hàng với ứng dụng của Transit, hãy gửi email tới info@transitapp.com.