Skip to main content

Điểm Bán

Page Title

Page Title

Điểm Bán

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit & Clipper

Customer Service Center

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit & Clipper cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như bán vé chuyên chở, BikeLink, xử lý Liên Kết Chuyên Chở Trong Vùng, bồi thường Đồ Thất Lạc và nhiều dịch vụ Clipper.

Địa điểm:    
1600 Franklin Street, Oakland, CA

Giờlàm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ
8 giờ sáng đến 12 giờ 30 phút, 1 giờ đến 5 giờ chiều

Các Dịch Vụ Clipper Được Cung Cấp:

 • Cấp Thẻ Clipper Mới hoặc Thay Thế cho Người Trưởng Thành, Thanh Thiếu Niên và Người Cao Niên
  • Xử lý và đưa đơn xin cấp thẻ Clipper vào danh sách đăng ký
  • Thay thế thẻ bị hỏng hoặc bị lỗi, trong đó bao gồm cả việc chuyển tiền từ thẻ cũ sang
  • Thay thế thẻ đã mất hoặc bị đánh cắp, bao gồm cả việc chuyển tiền từ thẻ cũ sang (hoạt động chuyển tiền diễn ra vào ngày tiếp theo sau khi khách hàng báo cho Clipper biết thẻ đã mất hoặc bị đánh cắp). Trước tiên, khách hàng phải gọi cho Clipper theo số 1-877-878-8883 để thông báo thẻ đã mất hoặc bị đánh cắp nhằm ngăn chặn hành vi tiếp tục sử dụng thẻ. Việc khóa thẻ có hiệu lực qua đêm và nhân viên của trung tâm dịch vụ khách hàng có thể cấp thẻ mới vào ngày hôm sau
 • Nạp Tiền hoặc Tiền Vé vào Thẻ Clipper
  • Nạp tiền mặt và/hoặc thẻ đi xe từ tất cả các nhà khai thác dịch vụ chuyên chở Clipper tham gia chương trình (AC Transit, BART, Caltrain, Golden Gate Transit, San Francisco MTA (Muni), SamTrans, VTA)
  • Tiếp tục thực hiện các hành động hiện thời đối với thẻ, chẳng hạn như hướng dẫn Tự Động Nạp Tiền, bỏ khóa thẻ, các yêu cầu về giá trị Clipper (các hành động được thực hiện trước đó qua điện thoại hoặc trực tuyến cho Clipper theo số 1-877-878-8883)

Các Dịch Vụ Clipper Không Được Cung Cấp:
(Khách hàng nên gọi cho Clipper theo số 1-877-878-8883 để được hỗ trợ)

 • Hoàn tiền
 • Bỏ khóa thẻ
 • Tìm hiểu các vấn đề về tạo lập hóa đơn, lỗi tính phí, lịch sử giao dịch, v.v.
 • Sửa lỗi khi nạp tiền mặt hoặc thẻ đi xe