Skip to main content

Article

Tạm biệt Nhãn dán hàng tháng RTC, Xin chào Clipper

Tạm biệt Nhãn dán hàng tháng RTC, Xin chào Clipper

October 27,2022

Chủ thẻ Kết nối Vận tải Khu vực (RTC) hiện có thể nhận được giá vé xe buýt chiết khấu bằng cách tải thẻ Vận chuyển AC Hàng tháng lên Thẻ RTC Clipper. Thay vì phải mua nhãn dán mỗi tháng một cách rắc rối, chủ thẻ RTC có thể nhanh chóng tải các thẻ giảm giá hàng tháng lên Thẻ Clipper của họ.

Nhãn dán hàng tháng sẽ không còn được sử dụng sau tháng 12 năm 2022. Chủ thẻ RTC có thể dễ dàng chuyển đổi từ nhãn dán hàng tháng sang thẻ hàng tháng bắt đầu từ hôm nay!

Đây là cách nó hoạt động:

Bước 1:
Mua Thẻ AC Transit Hàng tháng.

Bạn có thể ghé thăm bất kỳ địa điểm bán hàng Clipper nào bao gồm Trung tâm Dịch vụ Khách hàng AC Transit & Clipper Card để được hỗ trợ tải lên thẻ Clipper RTC của bạn. Ngoài ra, chủ thẻ RTC có thể sử dụng Tài khoản Thẻ Clipper Trực tuyến để tự động mua thẻ đi xe buýt chiết khấu bằng điện thoại di động hoặc máy tính.

Bước 2:
Gắn thẻ Đầu đọc thẻ Clipper với Thẻ Clipper RTC của bạn khi lên xe buýt AC Transit của bạn.

Bạn sẽ không cần xuất trình ID Giảm giá RTC của mình cho nhà điều hành xe buýt. Bạn sẽ tự động nhận được giá vé chiết khấu giống như giá vé đã được cung cấp bằng cách sử dụng nhãn dán.