Skip to main content

Tài nguyên dành cho người lái

Page Title

Page Title

Tài nguyên dành cho người lái

Cho dù đó là sở làm, trường học hay phòng khám bác sĩ, AC Transit cũng có thể đưa quý vị tới đó một cách an toàn và chắc chắn. Bản hướng dẫn này giúp quý vị đi xe buýt dễ dàng và thuận tiện hơn. 

Lập kế hoạch cho chuyến đi

Xin lưu ý: Lịch Chủ nhật có hiệu lực vào Ngày đầu năm mới, Ngày Martin Luther King, Jr., Ngày Tổng thống, Ngày Tưởng niệm, Ngày 19 tháng 6, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Lễ tạ ơn và Ngày Giáng sinh. 

Trả tiền vé 

Đi xe buýt