Skip to main content

Xe Nôi trên Xe

Xe Nôi trên Xe

Baby in Stroller

Khi lên xe cùng xe nôi, hành khách có thể để trẻ ngồi trong xe nôi. Theo yêu cầu của hành khách, tài xế sẽ thao tác thang nâng để hành khách mang theo xe nôi có thể lên xe dễ dàng hơn. Tài xế sẽ không hỗ trợ xe nôi em bé. Khi lên xe, trẻ có thể ở trong xe nôi, với điều kiện là hành khách luôn kiểm soát xe nôi, dùng ít nhất một tay để giữ lấy xe nôi khi xe buýt đang di chuyển và xe nôi không gây mất an toàn cho bất kỳ hành khách nào. Trong mọi trường hợp, không đặt xe nôi ở vị trí chắn lối đi, cửa ra vào, bậc thềm hoặc lối thoát hiểm. Hệ thống phanh của xe nôi phải được cài đặt sao cho có thể giữ xe nôi một cách chắc chắn và tránh bị lăn, cũng như gây mất an toàn.