Skip to main content

Động vật

Page Title

Page Title

Động vật

Accessibility Ramp

Thú vật giúp người khuyết tật luôn luôn được phép lên xe buýt AC Transit và người chủ lúc nào cũng phải kiểm soát và giám thị thú của mình.


Có thể mang theo thú cưng lên xe buýt AC Transit trong một thùng chứa an toàn và đủ nhỏ để vừa vặn đặt lên đùi của chủ sở hữu. Vật nuôi này không được gây nguy hiểm hoặc khó chịu cho những hành khách khác. Hành khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào do động vật của họ gây ra khi ở trên xe buýt. Nếu bất kỳ động vật nào có hành vi sai trái, hành khách sẽ được hướng dẫn để đưa chúng ra khỏi xe buýt theo quyết định riêng của người điều hành.