Skip to main content

Article

Ghi Danh và Bỏ Phiếu!

Ghi Danh và Bỏ Phiếu!

October 03,2022

AC Transit khuyến khích quý vị thực hiện quyền bầu cử theo Hiến Pháp của mình trong năm nay! Ghi danh và bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử là một việc dễ dàng.

BƯỚC 1: GHI DANH ĐỂ BỎ PHIẾU

Hạn chót để ghi danh cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một là Thứ Hai, ngày 24 Tháng Mười, 2022. Hãy ghi danh trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov hoặc lấy mẫu đơn tại thư viện, Nha Lộ Vận (DMV), văn phòng bầu cử quận hoặc bưu điện.

BƯỚC 2: BỎ PHIẾU!

Ngày Bầu Cử là Thứ Ba, ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Tất cả các cử tri đã ghi danh sẽ nhận được một lá phiếu bầu bằng thư. Cử tri được khuyến khích bỏ phiếu bằng thư. Lá phiếu bầu bằng thư của quý vị phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 8 Tháng Mười Một.

Quý vị cũng có thể bỏ phiếu của mình tại một thùng bỏ phiếu an toàn. Thùng bỏ phiếu ngoài trời hoạt động 24 giờ một ngày / bảy ngày một tuần và sẽ có sẵn cho đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Vào Ngày Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Bấm vào đây để tìm địa điểm bỏ phiếu trực tuyến của mình, hoặc liên lạc với phòng ghi danh cử tri địa phương của quý vị:

Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Alameda 
www.acvote.org 
(510) 272-6933

Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Contra Costa
www.cocovote.us
(925) 335-7800

Vào xem trang web chính thức của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California để biết thêm thông tin bằng nhiều ngôn ngữ về địa điểm và cách thức bỏ phiếu.

Nếu quý vị muốn đăng ký bỏ phiếu bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, xin vui lòng chọn ngôn ngữ của quý vị bên dưới.

Español Spanish
中文 Chinese
हिन्दी Hindi
日本語 Japanese
ខ្មែរ Khmer
한국어 Korean
Tagalog
ภาษาไทย Thai
Tiếng Việt Vietnamese