Skip to main content

Các Quy Tắc Cơ Bản khi Đi Xe

Page Title

Page Title

Các Quy Tắc Cơ Bản khi Đi Xe

  • Việc trốn tránh thanh toán tiền vé xe buýt hoặc lạm dụng chuyển nhượng, thẻ, hoặc vé để tránh thanh toán tiền vé là vi phạm luật pháp tiểu bang. Các hành động như vậy có thể bị phạt tiền lên đến $250 (Bộ Luật Hình Sự California Đoạn 640).
  • Bộ Luật Hình Sự California Đoạn 640 cấm hút thuốc; ăn uống; và gây ồn ào trên xe buýt.
  • Hành hung hành khách vận chuyển hoặc người điều hành là một tội danh có thể bị phạt tù, phạt tiền lên đến $10,000 hoặc cả hai (Bộ Luật Hình Sự California Đoạn 243.3). AC Transit sẽ truy tố mọi sự việc theo quy định của pháp luật.
  • Luật liên bang quy định rằng các ghế ưu tiên được dành cho người khuyết tật và người cao niên.
  • Không hút thuốc tại các điểm dừng xe buýt ở hầu hết các thành phố hoặc trên xe buýt.